Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" konulu tebliği gereğince, kurumumuzda, şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin listesi ektedir.

Şartları taşıyan personele Mart ayı içerisinde sözlü sınav yapılacak olup sınav tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Söz konusu listeye ilişkin itirazlar 16 Şubat 2018 mesai bitimine kadar yapılabilir.

Ek: Liste